Main >> Vietnamese Poetry >> Yeu


        Ye^u
Ye^u la` ca'i ma` ta kho^ng ta? ddu+o+.c,
Mo^.t khi ye^u la` pha?i chuo^'t ti`nh ye^u,
No' pha?ng pha^'t khi a'nh chie^`u va`ng nha.t,
No' hi`nh dung trong a'nh ma('t dda(m chie^u .
No' u?y mi. nhu+ nhu+~ng dde^m gio' ma't,
No' lung linh trong a'nh ma('t tra(ng phai,
No' mo+ ma`ng nhu+ tie^'ng nha.c be^n tai,
No' do^`n da^.p nhu+ tha'c nga`n nu+o+'c ddo^?.
No' lo+ lu+~ng nhu+ la`n ma^y ho+i gio',
No' co^.c ca(`n nhu+ sa('t dda' cha.m va nhau,
No' hu+~ng ho+` nhu+ buo^?i mo+'i quen nhau,
No' ba'o thu+'c a'nh na('ng ho^`ng gay ga('t.
Ye^u la` ca'i thu+o+`ng la`m ta tha('c ma('c,
La('m khi ye^u ma` kho^ng no'i ne^n lo+`i,
La` a^m tha^`m trong ca^u no'i gio.ng cu+o+`i,
La` cu+? chi?... la` ra(ng cu+o+`i... ddie^.u bo^..
Ye^u la` ca'i thu+o+`ng la`m ta ddau kho^?
Chu+~ ti`nh ye^u tha^m thu'y bao la,
Mo^.t khi ye^u ro^`i ta mo+'i nghi~ ra,
No' la` thi.t, la` da, la` sa('c dde.p.
Ye^u kho^ng pha?i la` pha.m vi nho? he.p,
Ye^u la`n mo^i, ye^u ma'i to'c, ddo^i tay,
Ye^u ti'nh ti`nh, ye^u da'ng ddie^.u khoan thai,
Ye^u ta` a'o tra('ng vo+`n bay tru+o+'c gio'.
-Do+`i de^~ co' ma^'y ai tu+`ng hie^?u ro~,
Chu+~ ti`nh ye^u kho' ta? la`m sao,
Bie^'t ra(`ng ye^u la` se~ chuo^'c kho^? ddau,
Nhu+ng cu+' cho.n dde^? ro^`i ddau ddo+'n.
           Xua^n Die^.u