Main >> Vietnamese Poetry >> "Vi Sao"


         "Vi` Sao"
Bu+~a tru+o+'c rie^ng hai du+o+'i na('ng dda`o,
Nhi`n to^i co^ muo^'n ho?i "vi` sao?"
Khi to^i dde^'n kie^'m tre^n mo^i dde.p
Mo^.t thoa'ng cu+o+`i ye^u tho?a kha't khao .
- Vi` sao gia'p ma(.t buo^?i dda^`u tie^n,
To^i dda~ dda`y tha^n giu+~a xu+' phie^`n,
Kho^ng the^? vo^ ti`nh qua tru+o+'c cu+?a,
Bie^'t ra(`ng ga(.p go+~ dda~ vo^ duye^n? -
Ai ddem pha^n cha^'t mo^.t mu`i hu+o+ng
Hay ba?n ca^`m ca ! To^i chi? thu+o+ng,
Chi? la(.ng chuo^`i theo gio`ng ca?m xu'c
Nhu+ thuye^`n ngu+ phu? la.c trong su+o+ng
La`m sao ca('t nghi~a ddu+o+.c ti`nh ye^u !
Co' nghi~a gi` dda^u, mo^.t buo^?i chie^`u
No' chie^'m ho^`n ta ba(`ng na('ng nha.t
Ba(`ng ma^y nhe` nhe., gio' hiu hiu...
Co^ ha~y la` no+i ma^'y kho'm du+`a
Da^`m cha^n trong nu+o+'c, ddu+`ng say su+a,
DDe^? to^i la` ke? qua sa ma.c
Ta.m la'nh he` gay, - the^' cu~ng vu+`a.
Ro^`i mo^.t nga`y mai, to^i se~ ddi .
Vi` sao, ai no+~ ho?i la`m chi !
To^i kho+` kha.o la('m, ngu ngo+ qua'
Chi? bie^'t ye^u tho^i, cha(?ng hie^?u gi`.
            Xua^n Die^.u