Main >> Vietnamese Poetry >> Nui Xa


        Nu'i Xa
Nu'i ta^.n cha^n tro+`i ddu+'ng nghi~ xa .
Gio' dde^`u trang tra?i nguye^.t bao la ;
E^m e^m nu'i bie^'c xinh nhu+ ngo.c
Va` cu~ng buo^`n nhu+ no^~i nho+' nha`.
Tha^'y nu'i ye^u kie^`u, tu+o+?ng nu'i ye^n,
Tha ho^` ta mo^.ng ca?nh non tie^n,
Tu+o+?ng nhu+ nu'i dde.p la` tranh ve~.
Nhu+ng nu'i kho^ng he^` ddu+'ng tha?n nhie^n.
La' u'a, ca`nh kho^ va^~n ru.ng do^`n ;
Lo^'i mo`n, co' ma.nh va^~n le^n cho^n .
Chim ho^m run ra^?y trong tim nho?,
Tho? so+. gio+ tai hu+'ng tie^'ng o^`n.
Co' le~ o^ng tie^`u so^'ng giu+~a ca^y
-De^m nay ho^`n la.nh dda~ theo ma^y ; 
Gio' ru+`ng co' le~ tuo^n muo^n go^'c,
Co' le~ mu+a im xo^'i dda~ dda`y...
- La^~n vo+'i ddo+`i quay, to^i cu+' ddi,
Ngu+o+`i ngoa`i kho^ng tha^'u giu+~a lo`ng si .
Cu~ng nhu+ xa qua' ne^n ta chi?
Tha^'y nu'i ye^n nhu+ mo^.t mie^'ng bi`a.
          Xua^n Die^.u