Main >> Vietnamese Poetry >> Ky Niem


        Ky? Nie^.m
O^i nga('n ngu?i la` nhu+~ng gio+` ho.p ma(.t !
O^i vo^.i va`ng la` nhu+~ng phu't trao ye^u !
Vu+`a na('ng mai sao dda~ dde^'n su+o+ng chie^`u ?
Em ho+` hu+~ng, dde^? cho lo`ng anh la.nh.
Em co' nho+' mo^.t buo^?i chie^`u ye^n ti.nh
Chu'ng ta chi`m trong mo^.t bie^?n a'i a^n,
Chu'ng ta say trong che'n ru+o+.u tuye^.t tra^`n,
Ma` ti`nh a'i ro't dda^`y da^ng ba.n mo+'i.
Anh go.i nho? ke^` tai em: "Em ho+~i!"
Tre^n tay anh em be`n vie^'t: "Anh o+i".
Ro^`i ngo' me^ nhau, ta mi?m ma('t cu+o+`i,
Va` la(.ng le~ tha^'y lo`ng cao chi'n be^..
Kho^ng ca^`n no'i. Tra'i tim du+o+`ng mo+? he',
Hoa muo^n na(m nghe no+? tie^'ng tha^`n tie^n
Tra'i tim ngu+`ng trong mo^.t lu'c vo^ bie^n:
Tho+`i gian he^'t; dda^'t tro+`i kho^ng co' nu+~a...
Em lu'c a^'y nhi`n anh nhu+ le^. u+'a,
E^m a'i nhu+ trong gio' co' mu`i hu+o+ng.
Trong ma('t em anh tu+o+?ng tha^'y thie^n ddu+o+`ng,
O^i ha.nh phu'c ! Anh gu.c dda^`u, nha('m ma('t...
Sao nga('n ngu?i la` nhu+~ng gio+` ho.p ma(.t ?
Sao vo^.i va`ng la` nhu+~ng phu't trao ye^u?
Vu+`a na('ng mai, sao dda~ dde^'n su+o+ng chie^`u
Em ho+` hu+~ng, dde^? cho lo`ng anh la.nh.
             Xua^n Die^.u