Main >> Vietnamese Poetry >> Hoi


               Ho?i
Mo^.t na(m, the^m ma^'y tha'ng ro^`i,
Thu ddi, ddo^ng la.i, bo^`i ho^`i sa('p xua^n.
Ga(.p em, em ga(.p ma^'y la^`n,
Tu+o+?ng quen ma` la., tu+o+?ng ga^`n ma` xa .
Ai la`m ca'ch tro+? ddo^i ta,
Vi` anh vu.ng ngu+o+.ng, hay la` vi` em ?
Tra(ng co`n ddo+.i gio' chu+a le^n,
Hay la` tra(ng dda~ tro`n tre^n ma'i ro^`i ?
Ha(`ng nga`y em no'i bao lo+`i
Vo+'i cha, vo+'i me, vo+'i ngu+o+`i chung quanh,
Vo+'i ddu+o+`ng pho^', vo+'i ca^y xanh,
Sao em chu+a no'i vo+'i anh mo^.t lo+`i ?
Tu+o+ng tu+ a(n pha?i mie^'ng mo^`i,
DDu+'ng ddi tre^n lu+?a, na(`m ngo^`i trong su+o+ng .
Pha?i duye^n pha?i lu+?a thi` thu+o+ng,
DDe^? chi dde^m tha(?m nga`y tru+o+`ng, ho+~i em !
				7-1959
				Xua^n Die^.u