Main >> Vietnamese Poetry >> nho mot nguoi


     nho+' mo^.t ngu+o+`i
mu+a ti' ta'ch, trong lo`ng nhu+ nho? le^.
tha^'m tim gan ky' u+'c cu?a ta^m ho^`n
tu+`ng gio.t nho?, tu+`ng so+.i buo^`n ho+'n ho+?
ddo'n ma^y sa^`u trong hiu qua.nh ddo+`i ai
mu+a ti' ta'ch, trong lo`ng ai vo.ng la.i
nho+' thu+o+ng ngu+o+`i, o^i! ngu+o+`i o+? no+i nao ?
tie^'ng ye^u ddu+o+ng, thu+o+ng nho+' buo^?i chie^`u na`o
ta sa'nh bu+o+'c, chung vui ngoa`i pho^' nho?
mu+a ti' ta'ch, trong lo`ng nhu+ muo^'n to?
nhu+~ng va^`n tho+ lu+u luye^'n mo^.ng xa vo+`i
o^m ddau thu+o+ng khe~ go.i tie^'ng "ai o+i....
o+? no+i na`o ?? co' co`n mang thu+o+ng nho+' (?)"
mu+a ti' ta'ch, trong lo`ng ai hoa?ng so+.
ca? cuo^.c ddo+`i ... co^ ddo^.c, mo^.ng hu+ kho^ng
muo^'n ddi xa ... ca'nh chim na`o la.c lo^'i ...
muo^'n ddi ti`m ... nhu+ng la.i so+. ... ddo+n co^i ...   
                vtn