Main >> Vietnamese Poetry >> ao anh


              a?o a?nh
hoa`ng ho^n la.i dde^'n vo+'i nguye^.t mo+`
bie^?n kho+i ti~nh la(.ng nhu+ ddo+.i cho+`
bo'ng ai tha^'p thoa'ng ve^` vo+'i gio'
o^i! dde.p la`m sao da. tha^~n tho+`
nga^.p ca? ho^`n ai nhu+~ng va^`n tho+
tim say uo^'ng ca.n ly ru+o+.u mo+
mo+` mo+` a?o a?o ti`m nha^n a?nh
khe'p ma('t hi`nh dung mo^.t co~i mo+
			vtn