Main >> Vietnamese Poetry >> Bai Tho Thu Nhat


          Ba`i Tho+ Thu+' Nha^'t
Thuo+? tru+o+'c ho^`n to^i pho+i pho+'i qua',
Lo`ng tho+ nguye^n ve.n mo^.t la`n hu+o+ng .
Nhu+ng nha` nghe^. si~ tu+` dda^u la.i
E^m a'i trao to^i mo^.t ve^'t thu+o+ng .
Tai a'c ngo+` dda^u gio' la. qua
La`m kinh gia^'c mo^.ng nhu+~ng nga`y hoa,
Tho^?i tan ta^m ddie^.u du du+o+ng tru+o+'c
Va` tie^~n Ngu+o+`i ddi be^'n ca't xa .
O+? la.i vu+o+`n Thanh co' mo^.t mi`nh,
To^i ye^u gio' la.nh lu'c ta`n canh ;
Ye^u tra(ng la(.ng le~ ro+i tre^n a'o
Ye^u bo'ng chim sa, na('ng lu+o+'t ma`nh.
Va` mo^.t nga`y kia to^i pha?i ye^u
Ca? cho^`ng to^i nu+~a lu'c ddi theo
Nhu+~ng co^ a'o ddo? sang nha` kha'c
Gio' ho+~i, la`m sao la.nh ra^'t nhie^`u !
Tu+` dda^'y kho^ng mong, kho^ng da'm he.n
Mo^.t la^`n ga(.p nu+~a du+o+'i tra(ng nghie^m
Nhu+ng to^i va^~n cha('c no+i tro+`i la.,
Ngu+o+`i a^'y ghi lo`ng : "va^~n nho+' em !"
DDang lu'c lo`ng to^i muo^'n ta.m ye^n,
Bo^~ng ai mang la.i ca'nh hoa tim
Cho to^i e'p no^'t do`ng du+ le^.,
Nho? xuo^'ng tha`nh tho+ kho'c chu't duye^n .
DDe.p gi` mo^.t ma?nh lo`ng tan vo+~
DDa~ bo.c hoa ta`n da^'u xa'c xo+ !
To'c u'a gie^'t da^`n ddo+`i thie^'u phu....
Thi` ai tro^ng ngo'ng, cha(?ng ne^n cho+`.
Vie^'t ddoa.n tho+ dda^`u e nga.i qua'
Vi` to^i va^~n nho+' he.n nhau xu+a :
"-- Co^' que^n ddi nhe' ca^m ma` ni'n
DDu+`ng tho+? than ba(`ng nhu+~ng gio.ng tho+ !"
To^i run so+. vie^'t, la(.ng im nghe
Tie^'ng la' thu kho^ sie^'t ma(.t he`
Nhu+ tie^'ng cha^n ngu+o+`i len le'n dde^'n,
Song ddo+`i na`o da'm ga(.p ai ve^` !
Tuy the^', to^i tin va^~n co' ngu+o+`i
Thie^'t tha theo dduo^?i nu+~a, than o^i !
Bie^'t dda^u... to^i : mo^.t ta^m ho^`n he'o,
Be^n ca.nh cho^`ng nghie^m luo^'ng tuo^?i ro^`i.
			T. T. Kh.
			20-11-37