Main >> Vietnamese Poetry >> Hai Sac Hoa Ti-Gon


         Hai Sa('c Hoa Ti-Go^n
Mo^.t mu`a thu tru+o+'c, mo^~i hoa`ng ho^n,
Nha(.t ca'nh hoa ro+i ca?m tha^'y buo^`n,
Nhuo^.m a'nh na('ng ta` qua ma'i to'c,
To^i cho+` ngu+o+`i dde^'n vo+'i ye^u ddu+o+ng .
Ngu+o+`i a^'y thu+o+`ng hay nga('m la.nh lu`ng
Da?i ddu+o+`ng xa vu't bo'ng chie^`u phong,
Va` phu+o+ng tro+`i tha(?m mo+` su+o+ng, ca't,
Tay vi't da^y hoa tra('ng cha.nh lo`ng.
Ngu+o+`i a^'y thu+o+`ng hay vuo^'t to'c to^i,
Tho+? da`i trong lu'c tha^'y to^i vui,
Ba?o ra(`ng : "Hoa, da'ng nhu+ tim vo+~,
Anh so+. ti`nh ta cu~ng the^' tho^i !"
Thuo+? a^'y na`o to^i dda~ hie^?u gi`
Ca'nh hoa tan ta'c cu?a sinh ly,
Cho ne^n cu+o+`i dda'p : "Ma`u hoa tra('ng,
La` chu't lo`ng trong cha(?ng bie^'n suy !"
DDa^u bie^'t mo^.t ddi mo^.t lo+~ la`ng,
Du+o+'i tro+`i ddau kho^? cha^'t ye^u ddu+o+ng .
Ngu+o+`i xa xa(m qua' ! To^i buo^`n la('m,
Trong mo^.t nga`y vui pha'o nhuo^.m ddu+o+`ng...
Tu+` dda^'y, thu ro^`i, thu la.i thu...
Lo`ng to^i co`n gia' dde^'n bao gio+`
Cho^`ng to^i va^~n bie^'t to^i thu+o+ng nho+'
Ngu+o+`i a^'y, cho ne^n va^~n hu+~ng ho+`.
To^i va^~n ddi be^n ca.nh cuo^.c ddo+`i
A'i a^n la.t le~o cu?a cho^`ng to^i,
Ma` tu+`ng thu che^'t, tu+`ng thu che^'t,
Va^~n gia^'u trong tim bo'ng mo^.t ngu+o+`i.
Buo^`n qua' ! Ho^m nay xem tie^?u thuye^'t
Tha^'y ai cu~ng vi' ca'nh hoa xu+a
Nhu+ng ho^`ng tu+.a tra'i tim tan vo+~
Va` ddo? nhu+ ma`u ma'u tha('m pha !
To^i nho+' lo+`i ngu+o+`i dda~ ba?o to^i,
Mo^.t mu`a thu tru+o+'c ra^'t xa xo^i...
DDe^'n nay to^i hie^?u thi` to^i dda~
La`m lo+~ ti`nh duye^n cu~ ma^'t ro^`i !
To^i so+. chie^`u thu nha.t na('ng mo+`,
Chie^`u thu, hoa ddo? ru.ng.  Chie^`u thu
Gio' ve^` la.nh le~o cha^n ma^y va('ng,
Ngu+o+`i a^'y sang so^ng ddu+'ng ngo'ng ddo`.
Ne^'u bie^'t ra(`ng to^i dda~ la^'y cho^`ng,
Tro+`i o+i ! Ngu+o+`i a^'y co' buo^`n kho^ng ?
Co' tha^`m nghi~ to+'i loa`i hoa vo+~
Tu+.a tra'i tim phai, tu+.a ma'u ho^`ng ?
			T. T. Kh.
			30-10-2020