Main >> Vietnamese Poetry >> Tinh Yeu


       Ti`nh Ye^u
Ai ddi nghie^m kha('c vo+'i ti`nh ye^u,
Vo+'i ke? mo+ hoa mo^.ng gio' chie^`u,
Ngo.n gio' chie^`u va`ng lay la' ru.ng.
Chie^`u va`ng thu+o+`ng va(?ng tie^'ng chim ke^u !
Ti`nh ca^m ai khie^'n gio' im ho+i .
Khi' la.nh su+o+ng lam to?a mi.t tro+`i,
Chie^'c nha.n ma^'t ba^`y, su+o+ng gio' go.i.
Gio' ngu+`ng, su+o+ng la.nh, bo'ng chim ro+i !
Ti`nh ye^u la` gia?i a'ng ma^y bay,
La` nu+o+'c so^ng tro^i cuo^.n tha'ng nga`y.
Ma^y va^~n thay hi`nh ho^n gio' nhe.,
Nhe. nha`ng nu+o+'c quye^.n bo'ng chim bay .
Ti`nh ye^u thu+o+`ng vo+'i sa('c thie^n nhie^n,
-Da`o ta.o ra ne^n ca?nh mo^.ng huye^`n.
Nhu+ ddie^?m son ti`nh co^ thie^'u phu.
Uo^'n mi`nh tho^n nu+~ ne't duye^n tie^n .
Ti`nh ye^u thu+o+`ng mu+o+.n sa('c hoa tu+o+i 
-De^? ddie^?m co^ em ma^'y nu. cu+o+`i,
Mu+o+.n lie^~u buo^ng ma`nh the^m ma'i to'c,
Mu+o+.n ho^` thu nhuo^.m ne't xua^n tu+o+i .
Nhu+ng, tho+`i gian xo'a ve^'t ye^u thu+o+ng,
Trong qua? tim ti`nh ta('m le^. su+o+ng,
Chi? dde^? be^n lo`ng hu+o+ng vi. cu~
Cu?a ho^`n hoa nhe. lu'c ta` du+o+ng .
Vi` ti`nh la` mo^.t bo'ng lan man
Theo do~i non xanh tra?i da(.m nga`n,
Khi a^?n be^n lo`ng co^ thie^'u nu+~
E^m dde^`m nhu+ mo^.ng lu'c mo+ tan...
... Nghe lo+`i sa('c dde.p tie^'ng ti`nh ke^u
Tim ru.ng ho^m qua, mo^.t buo^?i chie^`u,
Mo^.t buo^?i chie^`u ta`n su+o+ng la.nh nha('n :
Ai dda`nh nghie^m kha('c vo+'i ti`nh ye^u...
            Thanh Ti.nh