Main >> Vietnamese Poetry >> Ngam Ngui Co Su


    Nga^.m Ngu`i Co^' Su+.
      - Tha^m Ta^m -
La?o dda?o na(m canh le^. ma^'y ha`ng
Nga^.m ngu`i co^' su+. bo'ng lu+u quang
Cuo^'i thu mu+a na't lo`ng da^u be^?
Nga`y muo^.n chuo^ng ddau chuye^.n dda' va`ng
Cha'n nga('t gia ti`nh (1) sa^`u nga^'t nga^'t
Gia` teo tha^n the^' ha^.n mang mang
The.n (2) cu`ng tro+`i dda^'t mo`n xuo^i ngu+o+.c
Chi' lo+'n kho^ng dda^`y mo^.t ta^'c ngang (*) 
          oOo
(*) Ba`i na`y dda~ in tre^n tua^`n ba'o Tie^?u thuye^'t
   thu+' ba?y lo^`ng va`o mo^.t truye^.n nga('n dda^`u
   dde^` la` "Chie^`u mu+a co' cha`ng trai tre? nga^m
   ba`i tho+ cu~", tru+o+'c Ca'ch ma.ng tha'ng Ta'm. 
   Trong ta^.p tho+ Tho+ Tha^m Ta^m (nha` xua^'t ba?n
   Va(n Ho.c) che'p nha^`m hai cho^~ (1), (2) (nha^n
   ti`nh, he.n)