Main >> Vietnamese Poetry >> Long Nao Nhu Suoi Can


Lo`ng Na`o Nhu+ Suo^'i Ca.n
Nga`y xu+a trong qua'n nho?
-Do+`i kho^ng co' mu`a DDo^ng
Tre^n mo^i ca` phe^ ngo.t
Trong ma('t gio.t ti`nh ho^`ng
Ho^m nay trong qua'n la.
Hai ddu+'a ngo^`i nhi`n nhau
Tre^n mo^i ca` phe^ dda('ng
Trong ma('t gio.t ti`nh sa^`u
Mo^.t na(m tro+`i la^.n dda^.n
-Do+`i ngo.t nhu+~ng ve^'t thu+o+ng
Mo^.t na(m tro+`i bo^i ba'c
-Do+`i vui nhu+~ng ta^'n tuo^`ng
Anh ba^y gio+` dda~ kha'c
Tra'n dda~ the^m ne^'p nha(n
Em ba^y gio+` dda~ kha'c
Ma' dda~ phai sa('c ho^`ng
Ma('t na`o le^. kho^ng cha?y
Mo^i na`o lo+`i kho^ng ra
Lo`ng na`o nhu+ suo^'i ca.n
Ti`nh na`o ro+i nhu+ hoa
Mo^.t na(m tro+`i xu+' la.
Kho^ng co`n gi` cho nhau
Gio.t ti`nh cuo^`ng trong ma('t
Cu~ng ta`n theo no^~i sa^`u
            Tra^`n Mo^.ng Tu'