Main >> Vietnamese Poetry >> Con Meo Co Don


    Con Me`o Co^ -Do+n
Con me`o na(`m ngoa`i sa^n
Co^ ddo+n ddu`a vo+'i na('ng		
To^i be^n trong cu+?a ki'nh
Co^ ddo+n nga('m con me`o
Co? ma`u xanh ngo.c tha.ch
Chie^'c lu+ng tra('ng quay tro`n
Na('ng lung linh tu+`ng gio.t
Me`o xoay quanh no^~i buo^`n
To^i nhi`n to^i tre^n ki'nh
Chie^'c bo'ng mo+` ve^'t loang
Cu+?a ho^n nha^n khe'p cha(.t
Giam to^i ra^'t nhe. nha`ng
Me`o co' go'c sa^n co?
To^i co' khung ki'nh mo+`
Hai ta cu`ng be' nho?
Nie^`m co^ ddo+n vo^ bo+`
Me`o o+i pho+i trong na('ng
Kho^ ho^. to^i no^~i buo^`n
Que^ xu+a, ngu+o+`i ti`nh cu~
Va^~n u+o+'t su~ng trong ho^`n.
		Tra^`n Mo^.ng Tu'