Main >> Vietnamese Poetry >> Bong Hoa Do


       Bo^ng hoa -do?
"Xua^n xu+a chu+a theo cho^`ng
Ho^`n nhu+ vuo^ng lu.a nho?
Anh dde^'n tu+` phu+o+ng xa
-Da(.t va`o bo^ng hoa ddo?.
Em go'i hoa va`o lo`ng
So+. hu+o+ng bay theo gio'
Ngo+` dda^u hoa co' gai
Ra.ch ho^`n vuo^ng lu.a nho?.
Nhu+ xua^n kho^ng tro+? la.i
Anh dde^'n ro^`i anh ddi
-De^? ma(.c em ngo+ nga^?n
Nhi`n ve^'t thu+o+ng da^.y thi`.
Ha. ve^` em nu+'c no+?
Thu sang gio' nga^.p pho`ng
Ga^'p ho^`n nhu+ ga^'p lu.a
Mu`a ddo^ng em sang so^ng .
Tha'ng na(m ta`n nhu+ mo^.ng
Cha?y mo^.t gio`ng so'ng ddo+`i
Anh tro+? ve^` ddo`i la.i
Bo^ng hoa anh bo? ro+i
Anh o+i hoa dda~ he'o 
Ve^'t thu+o+ng xu+a dda~ la`nh
Vuo^ng lu.a cho^`ng em giu+~
Kho^ng co`n gi` cho anh ."
		Tra^`n Mo^.ng Tu'