Main >> Vietnamese Poetry >> Khong De


		Kho^ng -De^`
		(Nhu+~ng ddoa.n tho+ ve^` ti`nh ye^u)
Em la` co+n gio' ma't lu+`ng
Tho^?i rung ta^'t ca? la' ru+`ng ddo+`i anh
Em la` gio`ng nu+o+'c long lanh
Soi trong ta^'t ca? ddo^`ng anh ddo+.i cho+`
DDe^m da`y anh bu+o+'c bo+ vo+
Em ddem na('ng do.i tan bo+` su+o+ng che
The^? ti`nh anh so^'ng si me^
Em ddem ma('t dde.p go.i ve^` vo+'i tho+
		oOo
Ye^u em, trao ca? ta^m ho^`n
Lo`ng thu nga`y va('ng, ti`nh do^`n da(.m xa
Nga`n na(m sau, cho^~ ddo^i ta
Ye^u nhau co' le~ la' hoa mo.c dda^`y
		oOo
Ca`nh ca^y tru.i la' ho^m qua
Ho^m nay nhu+.a chuye^?n la' ra mi.n ma`ng
Con chim ho^m tru+o+'c la.c dda`n
Ho^m nay no^ nu+'c khu'c dda`n xua^n vui
Thie^n nhie^n ma~i ma~i ye^u ddo+`i
He'o hon nhu+ dde^? dde^'n tho+`i tu+o+i the^m
Ta^'m lo`ng tra^`n the^' sao em
Kie^u ca(ng chi dde^? ddo+`i the^m be~ ba`ng!
		oOo
Ba.n ddu+`ng ti`m o+? a'i ti`nh
Ca(n nguye^n ha.nh phu'c, a?nh hi`nh kho^? ddau
La^`n ye^u la` mo^.t la^`n gia`u
The^m hu+o+ng vi~nh vie^~n vo+'i ma`u vo^ bie^n
Ho^`n ta la` mo^.t con thuye^`n
Ba^ng khua^ng do+.n so'ng tru+o+'c mie^`n bie^?n kho+i
Lo`ng ta la.c giu+~a lo`ng ddo+`i
Nhu+ con chim nho? giu+~a tro+`i mo^ng me^nh
		oOo
Ho+~i ngu+o+`i ta'c gia? vo^ danh
Ca^u tho+ cu`ng vo+'i tro+`i xanh ma~i co`n
No^~i nie^`m thu'c dda^?y ta^m ho^`n
Co+n ddau sa'ng ta.o mo?i mo`n ta^m tu+
		oOo
Ta ye^u gia~i nu'i cha^n tro+`i
Xa tro^ng ddo^i ne't, to+'i no+i va.n ca`nh
Ta^m ho^`n mai ddo?, chie^`u xanh
DDo^?i thay nhu+ nhu+~ng ta^m ti`nh nha^n gian
Ta ye^u bie^?n ro^.ng muo^n va`n
Long lanh dda'y ngo.c, cho'i va`ng do`ng sao
DDe^m dde^m so'ng vo^~ da.t da`o
Ho^`n ta nhu+ bie^?n kha't khao la. thu+o+`ng.
			Te^' Hanh
			1942 - 43 - 44