Main >> Vietnamese Poetry >> Nho Me


        Nho+' Me.
Me. hie^`n o+i con nho+' nhie^`u la('m ddo'
Nho+' lu~y tre, ngo.n lu'a o+? que^ nha`
Ra(.ng du+`a xanh tu+o+i to^'t da'ng kie^u sa
Khu vu+o+`n nho? ca? nha` lo cha(m bo'n
A'nh na('ng va`ng nuo^i ngo.n rau mo+n mo+?n
Cho+. dda`ng xa me. ga'nh na(.ng vai ga^`y
Nuo^i ca? nha` me. ta^`n ta?o ddo' dda^y
Mong lu~ con ddu+o+.c nga`y ne^n danh pha^.n
Me. thu+o+ng o+i, me. suo^'t ddo+`i la^.n dda^.n
Chu+a mo^.t nga`y ddu+o+.c ne^'m mie^'ng a(n ngon
Chu+a mo^.t dde^m ddu+o+.c ngu? gia^'c mo+ tro`n
Con ba^.t kho'c, mo^~i la^`n ke^u tie^'ng "me."
Me. thu+o+ng o+i, cha('c ba^y gio+` co' le~
Co? mo.c dda^`y tre^n na^'m mo^. co^ lie^u
Kho^ng ngu+o+`i lo dda~ hoang phe^' tie^u ddie^`u
Tha^n ly hu+o+ng con bie^'t la`m sao ddu+o+.c
Me. bie^'t kho^ng chu'ng con gio+` sau tru+o+'c
Tuy kho^ng gia`u, kho^ng la`m ke? vi~ nha^n
Nhu+ng thu+o+ng ye^u, ddu`m bo.c ddu? ti`nh tha^n
Du` ddu+o+`ng ddi va^~n tra(m nga`n gai go^'c
Mong mo^.t nga`y ddu+o+.c ve^` no+i tha^n to^.c
Be^n na^'m mo^` dde^? nu+o+'c ma('t tuo^n ro+i
Ro^`i con ddi cho dde^'n he^'t cuo^.c ddo+`i
Nhu+ng tim con ma~i in hi`nh bo'ng me.
             SBT (notme2)