Main >> Vietnamese Poetry >> Ao Tuong Tinh Yeu


          A?o Tu+o+.ng Ti`nh Ye^u
		To^i tro't ye^u ngu+o+`i ba(`ng ti`nh ye^u tha^`n tha'nh
		Ne^n ba(`ng lo`ng ga'nh chi.u no^~i co^ ddo+n .
						Nguye^~n -Di`nh Toa`n
Anh ddu+'ng dda^y che tay buo^`n cu'i ma(.t
Nhi`n lo^'i quen na(m tha'ng da^~m le^n sa^`u
Em qua ddo' bao la^`n khi na('ng ta('t
Mo^~i chie^`u ve^` bo^'n ma('t la.i nhi`n nhau .
Trong im la(.ng anh nghe ho^`n a^?m mu.c
Kho'c thu+o+ng tha^n va`ng u'a ca? ta^m linh
DDo+`i chung hu+o+'ng nhu+ng kho^ng cu`ng chung mo^.ng
Anh tu+. tay dda`o huye^.t dde^? cho^n mi`nh.
DDo^'i die^.n nhau nhu+ng muo^n tru`ng xa ca'ch
Anh ma^'t em tu+` buo^?i ca?m ye^u em
Ye^u la` the^' anh dda`nh im gu.c ma(.t
Ne^n con ddu+o+`ng thu+o+ng nho+' cu+' da`i the^m .
Da'ng em ddi chim nhi`n im tie^'ng ho't
Bu+o+'c anh xa ddau kho^? cha^'t ne^n tha`nh
Ga(.p ma(.t nhau mo^~i la^`n the^m chua xo't
Gio.ng ha't buo^`n co`n ddo.ng ma~i trong anh .
Anh mu+o+`ng tu+o+.ng em va`o trong gia^'c ngu?
Nhu+ Thie^n Tha^`n hie^.n xuo^'ng o+? be^n anh
Em se~ ru ba(`ng lo+`i ca a^n a'i
Mo^.t gia^'c mo+ kho^ng tu+o+?ng dda~ hie^.n hi`nh.
Nghi`n na(m nu+~a tu+` ha`nh tinh xa la.
Ho^`n anh in tre^n nhu+~ng ra(.ng ca^y xanh
Tie^'ng em ha't vu't cao tha`nh tu+o+.ng dda'
Ngu+o+`i sau xem ba?o ky? nie^.m chu'ng mi`nh.
			Sa`igo`n 1967
			Pho^? -Du+'c