Main >> Vietnamese Poetry >> Toi va Tinh Yeu


       To^i va` Ti`nh Ye^u
To^i dde^m to^'i, Ti`nh mo^.t tro+`i ddo? lu+?a
To^i ao tu`, Ti`nh pho'ng tu'ng nhu+ mu+a
To^i so^i no^?i, Ti`nh nghie^m trang ddu+'ng ngo'
To^i hu+~ng ho+`, Ti`nh cuo^`ng no^. dduo^?i va^y
To^i kho^ khan, Ti`nh me^nh mang nu+o+'c lu~
To^i qua(.t que`, Ti`nh ddu? ca? cha^n tay
To^i ye^n la(.ng, Ti`nh thoa('t dda^y thoa('t ddo'
To^i trung tha`nh, Ti`nh bie^'n ho'a nhu+ ma^y
To^i be' nho?, Ti`nh bao la nhu+ bie^?n
To^i sa^n si, Ti`nh ddo^. lu+o+.ng va^y quanh
To^i cuo^'ng qui't, Ti`nh bi`nh ye^n phong ki'n
To^i mo^.t ddo+`i, Ti`nh tru+o+`ng tho. nhu+ tra(ng.
          Nguye^~n Thi. Kha'nh Minh