Main >> Vietnamese Poetry >> Ghen


               Ghen
Co^ nha^n ti`nh be' cu?a to^i o+i !
To^i muo^'n mo^i co^ chi? mi?m cu+o+`i
Nhu+~ng lu'c co' to^i va` ma('t chi?
Nhi`n to^i nhu+~ng lu'c to^i xa xo^i .
To^i muo^'n co^ ddu+`ng nghi~ dde^'n ai,
DDu+`ng ho^n du` tha^'y ddo'a hoa tu+o+i,
DDu+`ng o^m go^'i chie^'c dde^m nay ngu?,
DDu+`ng ta('m chie^`u nay bie^?n la('m ngu+o+`i.
To^i muo^'n mu`i tho+m cu?a nu+o+'c hoa,
Ma` co^ thu+o+`ng xu+'c cha(?ng bay xa,
Cha(?ng la`m nga^y nga^'t ngu+o+`i qua la.i,
Da^~u chi? qua ddu+o+`ng kha'ch la.i qua .
To^i muo^'n nhu+~ng dde^m ddo^ng gia' la.nh,
Chie^m bao ddu+`ng la^?n qua^'t be^n co^ .
Ba(`ng kho^ng to^i muo^'n co^ ddu+`ng ga(.p,
Mo^.t tre? trai na`o trong gia^'c mo+ .
To^i muo^'n la`n ho+i co^ tho+? nhe.
DDu+`ng la`m a^?m a'o kha'ch chu+a quen,
Cha^n co^ in ve^'t tre^n ddu+o+`ng bu.i,
Cha(?ng bu+o+'c cha^n na`o ddu+o+.c gia(~m le^n .
Nghi~a la` ghen qua' dda^'y ma` tho^i,
The^' nghi~a la` ye^u qua' ma^'t ro^`i !
Va` nghi~a la` co^ la` ta^'t ca?,
Co^ la` ta^'t ca? cu?a rie^ng to^i !
			Nguye^~n Bi'nh