Main >> Vietnamese Poetry >> Cho Nhau

Cho+` Nhau

La'ng gie^`ng dda~ ddo? dde`n dda^u
Cho+` em a(n da^.p mie^'ng tra^`u em sang
DDo^i ta cu`ng o+? mo^.t la`ng
Cu`ng chung mo^.t ngo~ vo^.i va`ng chi anh ?
Em nghe ho. no'i mong manh
Hi`nh nhu+ ho. bie^'t chu'ng mi`nh vo+'i nhau.

Ai la`m ca? gio' dda('t cau,
Ma^'y ho^m su+o+ng nuo^'i cho tra^`u ddo^? non.

Nguye^~n Bi'nh