Main >> Vietnamese Poetry >> Mot Chut Tinh


             Mo^.t Chu't Ti`nh
Chu+?a bie^'t te^n na`ng, bie^'t tuo^?i na`ng,
Ma` sa^`u trong da. dda~ mang mang .
Ti`nh ye^u nhu+ bo'ng tra(ng hiu qua.nh,
La.nh le~o dde^m tru+o+`ng, gia~i gio' su+o+ng .
Ta chi? xin em mo^.t chu't ti`nh
Cho lo`ng tha('m la.i vo+'i nga`y xanh .
Sao em que^n ca? khi cha`o ddo'n
Ti`nh a'i, chie^`u xua^n, dde^'n tru+o+'c ma`nh ?
Ro^.n ra~ cu+o+`i vang mo^.t go'c la^`u,
Nga^y tho+ em dda~ bie^'t gi` dda^u !
-De^m khuya tra(ng ddo^.ng trong ca^y la',
Vo` vo~ ta xe ma^'y ddoa.n sa^`u.
La'c dda'c nga`y xua^n ru.ng tru+o+'c the^`m,
La.nh lu`ng ta do~i bu+o+'c cha^n em .
A^m tha^`m a^'p mo^'i xa xa... vo.ng ;
DDu+o+`ng the^' dda^u ti`m bo'ng a'o xie^m ?
DDo+.i dde^'n lua^n ho^`i se~ ga(.p nhau
Cu`ng em nha('c la.i chuye^.n xu+a sau .
Cho+` anh du+o+'i go^'c sim gia` nhe' !
Em ha'i, ddu+a anh..., ddo'a mo^.ng dda^`u.
			Lu+u Tro.ng Lu+