Main >> Vietnamese Poetry >> Tinh Hoai


        Ti`nh Hoa`i
Tro+`i buo^`n la`m gi` tro+`i ra^`u ra^`u
Anh ye^u em xong anh ddi dda^u ?
La('ng tie^'ng gio' suo^'i tha^'y tie^'ng kho'c
Mo^.t bu.ng mo^.t da. mo^.t na(.ng nho.c
A?o tu+o+?ng chi? dde^? kho^? dde^? tu?i
Nghi~ ma~i go+~ ma~i lo^~i va^~n lo^~i
Thu+o+ng thay cho em ca(m cho anh
Ti`nh hoa`i ca`ng nga`y ca`ng ta`y ddi`nh
          Le^ Ta ( The^' Lu+~ )