Main >> Vietnamese Poetry >> Vet Thuong Long


    Ve^'t Thu+o+ng Lo`ng
Na('ng so+'m, em ngo^`i ti?a thu?y tie^n
Ho^`n em say dda('m ca?nh thie^n nhie^n,
Bo'ng ai tha^'p thoa'ng ngoa`i hie^n va('ng,
Em dda~ vo^ ti`nh vo^.i nga^?ng le^n .
Em vo^.i ngu+`ng tay, vo^.i ngo' ra,
Dao ca^`m sa^?y cha.m to+'i gio` hoa ;
Gio` hoa nga`y lu.i, ma`ng hoa u'a,
Hoa dda~ vi` em chi.u xo't xa .
Re^~ tuy trong tra('ng, la' xanh tu+o+i,
Ma^`m, nha'nh dde^`u xinh, dde.p ma^'y mu+o+i !
Ne^'u cha(?ng vi` em hoa pha?i lu.i,
Tro+`i xua^n sao cha(?ng nho+?n nho+ cu+o+`i !
Nho+?n nho+ cu+o+`i vo+'i ca?nh xua^n sang,
"Vo+'i ca? bao nhie^u kha'ch ro^.n ddu+o+`ng,
Cu`ng vo+'i muo^n hoa ddua sa('c tha('m,
Vi` ai ? dda`nh chi.u ke'm mu`i hu+o+ng !
Mu`i hu+o+ng dda~ ke'm, sa('c ro^`i phai,
Ro^`i cu~ng cu`ng ai, cu~ng vo+'i ai,
Cu~ng chi.u vi` em chung so^' pha^.n,
Cu`ng nhau cha^'t ddo^'ng dde^? hie^n ngoa`i.
Tim anh, chung pha^.n vo+'i hoa na`y,
Cu~ng bo+?i vi` em dda~ sa^?y tay,
-Da~ vo^.i ma?i tro^ng bao ca?nh dde.p,
Ve^'t thu+o+ng mang na(.ng va^~n co`n dda^y .
Co`n dda^y na(m cu~ ve^'t thu+o+ng lo`ng
Ghi la^'y ti`nh em cha(?ng thu?y chung .
Mo^.t phu't lo`ng em mo+ ba.n mo+'i,
Ye^u anh sau nu+~a cu~ng ba(`ng kho^ng !
           Lan So+n