Main >> Vietnamese Poetry >> Hoa Trang Thoi Cai Tren Ao Tim


Hoa Tra('ng Tho^i Ca`i Tre^n A'o Ti'm
La^u qua' kho^ng ve^` tha(m xo'm dda.o
Tu+` nga`y binh lu+?a cha'y que^ hu+o+ng
Kho'i bom che la^'p cha^n tro+`i cu~
Che ca? ngu+o+`i thu+o+ng no'c gia'o ddu+o+`ng
Mu+o+`i na(m tru+o+'c em co`n ddi ho.c
A'o ti'm ddie^?m to^ ddo+`i nu+~ sinh
Hoa tra('ng ca`i duye^n tre^n a'o ti'm
Em co`n nguye^n ve.n tuo^?i ba(ng trinh
Quen bie^'t nhau qua ti`nh lo^'i xo'm
Co^?ng tru+o+`ng ddo^'i die^.n ngo' la^`u chuo^ng
Mo^~i la^`n chu'a nha^.t em xem le^~
Anh ho.c ba`i o^n tru+o+'c co^?ng tru+o+`ng
Thuo+? a^'y anh hie^`n va` nha't qua'
Ne'p mi`nh be^n ga'c tha'nh la^`u chuo^ng
DDe^? nghe khe khe~ lo+`i em nguye^.n
Tho+ tha^?n cho+` em tru+o+'c tha'nh ddu+o+`ng
Mo^~i la^`n tan le^~, chuo^ng ngu+`ng ddo^?
Hai bo'ng cu`ng ddi mo^.t lo^'i ve^`
E le^. em ca^`u kinh nho nho?
The.n thu`ng, anh ddu+'ng la.i kho^ng ddi
Sau mu+o+`i na(m le? anh tho^i ho.c
Nu+'c no+? chuo^ng tru+o+`ng buo^?i bie^.t ly
Ro^.n ra~ tu+`ng ho^`i, chuo^ng xo'm dda.o
Khi na`ng a'o ti'm bu+o+'c vu quy
Anh nhi`n a'o cu+o+'i ma` anh ngo+~
Chie^'c a'o tang lie^.m ki'n kho^'i sa^`u !
Hoa tra('ng tho^i ca`i tre^n a'o ti'm
Giu+~ la`m chi ky? va^.t ban dda^`u !
Em le^n xe cu+o+'i ve^` que^ cho^`ng
Du` ca'ch ddo` ngang ca'ch ma^'y so^ng
Va^~n nho+' bo'ng vang tho+`i a'o ti'm
Ne^n ti`nh tho+ u? ki'n trong lo`ng
Tu+` lu'c gia(.c ruo^`ng vo^ xo'm dda.o
Anh la`m chie^'n si~ giu+~ que^ hu+o+ng
Giu+~ ma`u a'o ti'm, ca`nh hoa tra('ng
Giu+~ ca? tru+o+`ng xu+a, no'c gia'o ddu+o+`ng
Gia(.c chie^'m la^`u chuo^ng xa^y o^? su'ng
Su'ng ga^`m rung ddo^? ga.ch nha` tho+`
Anh gom ga.ch na't, xa^y tu+o+`ng lu?ng
Chie^'m la.i la^`u chuo^ng, gie^'t ke? thu`
Nhu+ng ro^`i ngu+o+`i ba.n ddo^`ng song a^'y
DDa~ che^'t hie^n ngang du+o+'i bo'ng co+`
Chuo^ng ddo^? ban chie^`u, ho^`i vi~nh bie^.t
Tie^~n anh ra kho?i co^?ng nha` tho+`
Hoa tra('ng tho^i ca`i tre^n a'o ti'm
Ma` ca`i tre^n na('p a'o quan ta`i
DDie^?m to^ co^ng tra^.n ba(`ng hoa tra('ng
Hoa tuo^?i ho.c tro`, mo+` tha('m tu+o+i
Xe tang dda~ khua^'t ne?o ddo+`i
Chuo^ng nha` tho+` kho'c ddu+a ngu+o+`i nga`n thu
Tu+` dda^y to'c ru~ kha(n so^
Em ca`i hoa tra('ng le^n mo^` ngu+o+`i xu+a .
			Kie^n Giang Ha` Huy Ha`
			28.5.58