Main >> Vietnamese Poetry >> Tuong Tu

Tu+o+ng Tu+

- Kho^?ng Du+o+ng -

Tra(ng e^m bo'ng ngu? sau dde`o,
Gio' ve^` thu? thi? be^n le^`u vo+'i dde^m.
Tu+o+ng tu+ lo`ng ro^'i to+ me^`m,
Nho+' nhung len ta^.n be^n the^`m ngu+o+`i ye^u .
Buo^`n la^y so^ng nu'i tie^u ddie^`u,
Ca^y mo+ ru~ la', nu+o+'c trie^`u lu+?ng lo+ .
Ma^y tro+`i bay va^?n bay vo+,
Ho^`n thu hiu ha('t da^.t do+` hu+o+ng dde^m .
Nho+' ngu+o+`i, e^m go^'i na(`m nghie^ng,
Su+o+ng khuya do^`n ca? qua mie^`n vie^~n tho^n .
Chie^m bao buo^`n na't ta^'m lo`ng,
Lo quanh lo qua^?n trong vo`ng tu+o+ng tu+ .