Main >> Vietnamese Poetry >> Moi Tinh Cam


     Mo^'i Ti`nh Ca^m
Mo^~i buo^?i xa ai to^i tha^'y sa^`u
Ta^m tu+ u+' nghe.n gu+?i ve^` dda^u ?
Nu+o+'c buo^`n lu+u luye^'n non thu+o+ng nho+'
Mo`n mo?i rie^ng ai nga^'n le^. tra`o.
To^i ye^u ba(`ng mo^.t mo^'i ti`nh ca^m
Ba(`ng va.n va^`n tho+ tra?i no^~i nie^`m
Nhu+ng co' bao gio+` to^i da'm to?
-De^? cu`ng ngu+o+`i a^'y ke^'t tri a^m .
To^i quye^'t no'i le^n nhu+ng nga.i lo+`i
Ho?i ra(`ng : ngu+o+`i a^'y tha^.t ye^u to^i ?
Ho?i ra(`ng : duye^n tha('m luo^n chung thu?y
Hay dda~ qua(ng neo be^'n kha'c ro^`i.
Ma` bo+?i chu+~ NHU+NG o+? cuo^.c ddo+`i
Cho ne^n tan vo+~ mo^.ng ti`nh to^i
Chuye^.n lo`ng ro^.n ri.p tre^n dda^`u lu+o+~i
Song dde^'n be^n ngu+o+`i nghi~ la.i tho^i .
Thi` ra chi? ta.i mo^'i ti`nh ca^m
-Dau ddo+'n nhau chu+a chuye^.n lo+~ la^`m
-De^? kie^'m hoa co^i ta`n tru+o+'c gio'
Va` lo`ng tro+`i dda^'t va('ng tri a^m .
           Hoa`ng Xua^n Vie^.t