Main >> Vietnamese Poetry >> Vinh Cai Quat II


     Vi.nh Ca'i Qua.t II
Mo^.t lo^~ sa^u sa^u ma^'y cu~ng vu+`a,
Duye^n em di'nh da'ng tu+. bao gio+`
Cha`nh ra ba go'c da co`n thie^'u,
Khe'p la.i ddo^i be^n thi.t va^~n thu+`a,
Ma't ma(.t anh hu`ng khi ta('t gio',
Che dda^`u qua^n tu+? lu'c sa mu+a .
Na^ng niu u+o+'m ho?i ngu+o+`i trong tru+o+'ng.
Phi` pha.ch trong lo`ng dda~ su+o+'ng chu+a .
            Ho^` Xua^n Hu+o+ng