Main >> Vietnamese Poetry >> Hang Cac Co


      Hang Ca('c Co+' 1 
    - Ho^` Xua^n Hu+o+ng -
Tro+`i dda^'t sinh ra dda' mo^.t cho`m.
Nu+'t la`m ddo^i ma?nh ho?m ho`m hom .
Ke~ ha^`m re^u mo^'c tro+ toen hoe?n,
Luo^`ng gio' tho^ng reo vo^~ pha^.p pho`m.
Gio.t nu+o+'c hu+~u ti`nh ro+i lo~m bo~m,
Con ddu+o+`ng vo^ nga.n 2 to^'i om om .
Khen ai dde~o dda' ta`i xuye^n ta.c,
Khe'o ho+' he^nh ra la('m ke? do`m!
         oOo
 1. Cu~ng la` mo^.t ca'i hang tre^n chu`a Tha^`y. Ca dao
  co' ca^u:
        O+? chu`a Tha^`y co' hang Ca('c Co+'
        Trai chu+a vo+. nho+' ho^.i chu`a Tha^`y
 2. Vo^ nga.n: kho^ng co' bo+`