Main >> Vietnamese Poetry >> Det Cui


        De^.t Cu+?i
     - Ho^` Xua^n Hu+o+ng -
Tha('p ngo.n dde`n le^n tha^'y tra('ng phau
Con co` 1 ma^'p ma'y suo^'t dde^m tha^u .
Hai cha^n dda.p xuo^'ng na(ng na(ng nha('c.
Mo^.t suo^'t 2 dda^m ngang thi'ch thi'ch mau .
Ro^.ng he.p nho? to vu+`a va(.n ca?,
Nga('n da`i khuo^n kho^? cu~ng nhu+ nhau .
Co^ na`o muo^'n to^'t nga^m cho ky~ 3 
Cho+` ddde^'n ba thu 4 mo+'i da~i ma`u.
          oOo
 1. Con co` tre^n khung de^.t thu? co^ng tho+`i xu+a, co'
  mo^.t bo^. pha^.n ba(`ng go^~ dda(.t o+? tre^n khung
  cu+?i. Mie^`n Trung go.i la` "con a'c" mie^`n Ba('c
  go.i la` "con co`". Khi de^.t va?i, "con co` ma^'p
  ma'y" chuye^?n ddo^.ng theo nhi.p le^n xuo^'ng cu?a
  hai ta^'m go^~.
 2. Suo^'t: o^'ng cuo^'n so+.i dda(.t trong lo`ng thoi,
  nha? so+.i ra dde^? de^.t nhu+~ng so+.i ngang.
 3. Muo^'n va?i be^`n, tru+o+'c khi de^.t, so+.i va?i
  pha?i nga^m va`o ho^` co+m cho ky~.
 4. Ba thu: de^.t va?i xong cho+` ba tha'ng mu`a thu
  hanh di.u mo+'i da~i na^u, hoa(.c muo^.n ma`u.