Main >> Vietnamese Poetry >> La Thu Tinh Khong Goi


    La' Thu+ Ti`nh Kho^ng Go+?i
Thuo+? la' thu+ dda^`u muo^'n go+?i cho em,
Anh mu+o+`i ta'm nhu+ng sao co`n nha't the^'.
Thu+ vie^'t bao la^`n chu+a trao dda~ xe',
Lo+`i to? ti`nh na('n no't va^~n co`n run .
Nghe no'i : Ye^u thu+o+ng cho.n gia^'y ma`u ho^`ng,
Ma` tha thie^'t la` ma`u xanh hy vo.ng,
Nhu+ng tuo^?i ho.c tro` thu+o+`ng ye^u ma`u tra('ng,
Anh nga^.p ngu+`ng cha(?ng bie^'t cho.n ma`u chi .
Ne^n a^m tha^`m dde^? nga`y tha'ng qua ddi,
Thu+ va^~n vie^'t ma` chu+a la^`n da'm go+?i.
Mo^.t mu`a xua^n qua, mu`a he` la.i to+'i,
Ca'nh thu+ bo^~ng ma^'y ba^.n ddo^?i ma`u xanh
Va^~n co`n nguye^n ma`u tra('ng o+? ho^`n anh,
Trang gia^'y tra('ng nhu+ chuye^.n ti`nh trong tra('ng.
Na(m ho.c he^'t anh xa tru+o+`ng xa ba.n,
Ne?o va`o ddo+`i dda^u co' la' me bay .
Em va^~n ho^`n nhie^n buo^?i sa'ng chia tay,
Cu+o+`i vo+'i na('ng giu+~a ma`u hoa phu+o+.ng ddo?.
Xe la(n ba'nh mi`nh xa nhau tu+` ddo'
La' thu+ ti`nh chu+a go+?i va^~n co`n tho+m .
Anh sa('p qua ro^`i lu+'a tuo^?i ma(ng non
Co`n a^'p u? mo^.t chuye^.n ti`nh ma(ng su+~a.
Anh o+? mie^`n cao mu`a he` na('ng lu+?a
Lo+'p ho.c tru+o+`ng ddo+`i la('m no^~i buo^`n vui .
Co' nhu+~ng bi`nh minh va'c cuo^'c le^n ddo^`i
Nhi`n dda^'t ddo? nho+' thu+o+ng ma`u phu+o+.ng tha('m
Em giu+~ ma~i ho^`n anh na(m mu+o+`i ta'm
Ne^n xu+a sau co`n ddo? nhu+~ng ba^ng khua^ng .
La' thu+ ti`nh dda~ co' ke? trao em
Gio+` anh vie^'t la.i nga.i ngu`ng kho^ng go+?i.
            Thu? Thie^m, tha'ng 9/87
            -Doa`n Tha.ch Ha~n