Main >> Vietnamese Poetry >> Tu Tinh Duoi Hoa


     Tu+. Ti`nh Du+o+'i Hoa
Chu+a ga(.p Em, to^i va^~n nghi~ ra(`ng :
Co' na`ng thie^'u nu+~ dde.p nhu+ tra(ng,
Ma('t xanh la? bo'ng du+`a hoang da.i
Tha(m tha(?m nhi`n to^i kho^ng no'i na(ng .
Ba`i tho+ ha.nh ngo^. dda~ trao tay,
O^i mo^.ng na`o ho+n gia^'c mo^.ng na`y ?
Mu`i pha^'n Em tho+m mu`a ha. cu~,
Nu+?a nhu+ hoa`i vo.ng, nu+?a nhu+ say .
Em dde^'n nhu+ ma^y, cha(?ng ddo+.i ky`,
Hu+o+ng nga`n gio' nu'i ddo^.ng ha`ng mi .
Ta^m tu+ khe'p mo+? ddo^i ta` a'o,
Ho` he.n la^u ro^`i - Em no'i ddi .
Em muo^'n ddo^i ta mo^.ng cho^'n na`o?
U+o+'c nguye^`n dda~ co' ga'c tra(ng sao .
Truye^.n ta^m ti`nh du+o+'i hoa thie^n ly',
Co`n lo^'i ba^ng khua^ng: Ngo~ tru'c dda`o.
Em cha(?ng ti`m dda^u cu~ng sa(~n tho+,
Na('ng trong hoa, vo+'i gio' be^n ho^`
Da`nh rie^ng Em dda^'y! Khi ti`nh tu+.,
Ta se~ ddi ve^` nhu+~ng ca?nh xu+a .
Ro^`i buo^?i u+u sa^`u, Em vo+'i to^i
Nhi`n nhau cu~ng ddu? la~ng que^n ddo+`i.
Vai ke^` mo^.t ma'i tho+ phong nguye^.t,
Ha.nh phu'c xa xa mi?m mie^.ng cu+o+`i.
           -Dinh Hu`ng