Main >> Vietnamese Poetry >> Truyen Long


      Truye^.n Lo`ng
Em dde^'n tha(m to^i, na('ng dda~ chie^`u
Hai lo`ng nghe ro~ y' ddi`u hiu .
Va`ng thu sa('p su+?a la`m thu+o+ng nho+',
Lo+`i no'i ai tra^`m dde^'n ti.ch lie^u ?
To^i he^'t tho+ hoa, mo^.ng bu+o+'m ro^`i,
Ba^y gio+` lo`ng ke^? truye^.n lo`ng tho^i .
Bo+?i Em mo+ da'ng sa^`u ddo^i chu't,
To^i mo+'i ba^ng khua^ng ngo? ma^'y lo+`i.
Em cu~ng im nghe ca^u chuye^.n lo`ng,
Ma('t buo^`n qua mo^.t thoa'ng ma^y trong .
Nghe to^i go+.i y' va`o tha^n me^'n,
Em nghi~ la`m sao dde^? ma' ho^`ng ?
To^i ke^? truye^.n va`ng e^m a'i xu+a,
Co' lo+`i cha^n thu+.c, co' lo+`i tho+,
Y' ddan ba't nga't ho^`n non nu+o+'c
DDa(.t giu+~a lo`ng thu+o+ng - Em hie^?u chu+a ?
Ta^m su+. mong manh no'i i't nhie^`u,
Em nhi`n, lo+ dda~ng bie^'t bao nhie^u !
Chie^`u thu, na('ng ddo.ng ha`ng mi bie^'c,
To^i nghi~ trong lo`ng: Em cu~ng ye^u...
          -Dinh Hu`ng