Main >> Vietnamese Poetry >> An Tinh Da Khuc


          A^n Ti`nh Da. Khu'c
DDe^m tha^n a'i co' muo^n hoa ho^`ng no+?,
Em to+'i dda^y ti`nh tu+. mo^.t ddo^i lo+`i,
Ho^`n phong hu+o+ng tra^`m tuo^?i mo^.ng hai mu+o+i,
Ta no'i khe~ ddu? hai lo`ng nghe ro~.
Ti`nh cha(?ng xa xo^i ma` lo+`i gia(ng gio'
DDe^'n la`m chi the^m nha.t gia^'c mo+ na`y?
No'i ddi em, tu+`ng y' nho? ma` say,
Tu+`ng ra.o ru+.c ca'nh lo`ng hoa ddang mo+?.
Tu+`ng xao ddo^.ng vo^ cu`ng trong nhi.p tho+?,
Tu+`ng me^ ly qua mo^.t thoa'ng mo^i cu+o+`i.
Ca? ra.t ra`o thu+o+ng nho+' dda^'y, em o+i !
Ca? thao thu+'c ma.ch ddo+`i trong tie^'ng nhe..
O^i ba't nga't tra'i tim ho^`ng nho? be'
Nghe la`m sao a^n a'i ddie^.u rung tro+`i?
No'i ddi em cho tu+`ng ma?nh sao ro+i,
Tu+`ng vu~ tru. ta('t da^`n trong lo^`ng ngu+.c
Xin ha~y dde^? ca? mi`nh em tho^?n thu+'c
Tre^n tay na`y mo+? sa(~n ddo'n tha^n hoa .
Gio' a^n ca^`n tro^.n la^~n to'c hai ta,
Gio' dda(`m tha('m giu'p ddo^i ho^`n pho+ pha^'t.
Anh say nga^'t ti`nh em trong kho'e ma('t
Say hu+o+ng tha^`m trong ma'i to'c to+ nhung .
Ca(.p mo^i em, xua^n tha('m ne't hoa ru+`ng,
Anh mo+ uo^'ng nhu.y tho+m tra`n vi. ngo.t.
No'i ddi em lo+`i tu+. ti`nh tha'nh tho't,
He.n nga`n na(m trong mo^.t phu't e^m dde^`m.
Lo+`i tu+. ti`nh, em ha~y no'i ddi em,
Lo+`i ti`nh tu+. cu~ng la` lo+`i bo+~ ngo+~.
DDe^m tha^n a'i co' muo^n hoa ho^`ng no+?.
Pha^'n hu+o+ng bay pho+i pho+'i ba'o duye^n la`nh.
Tho+ a^n ti`nh, anh chuo^'t lu.a mong manh
			-Dinh Hu`ng