Main >> Vietnamese Poetry >> Mong Tuong


       Mo^.ng Tu+o+?ng
Tu+o+?ng dda~ quen khi chu+a tu+`ng ga(.p ma(.t
Tu+o+?ng dda~ ye^u khi chu+a ngo? mo^.t lo+`i
Ne^n dde^m ve^` lo^'i mo^.ng tu+o+?ng le^n ngo^i
Khi thu+'c gia^'c ba`ng hoa`ng bao tie^'c nuo^'i
Tu+o+?ng nho+' nhung khi chu+a tu+`ng ho` he.n
Tu+o+?ng gia^.n ho+`n khi chu+a ghe't gi` nhau
Ne^n chie^`u buo^ng na('ng cu~ng u'a phai ma`u
Ta cho+.t hie^?u ti`nh co`n xa xo^i la('m
Tu+o+?ng cu?a nhau khi chu+a lo+`i the^` u+o+'c
Tu+o+?ng co' nhau khi xa ca'ch muo^n tru`ng
Ne^n ba^y gio+` ddo+`i va^~n ma~i mo^ng lung
Va` suo^'t kie^'p u me^ trong mo^.ng tu+o+?ng...
            Ca't Phong